בית ספר בן גוריון בת ים

בית ספר בן גוריון בת ים

כיתות א - הזמנה לאסיפת הורים ומפגש עם תלמידים.

הודעות ועדכונים

רשימת ספרי לימוד תשע"ט.

רשימת ציוד לימודי לשנת תשע"ט.

בית ספר בן גוריון מתחדש...

פרויקט מפלצתי 2018.

רישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ט.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA