בית ספר בן גוריון בת ים

בית ספר בן גוריון בת ים

עידן רייכל מפרגן לביה"ס.

הודעות ועדכונים

חוזר תשלומים תשע"ט.

רשימת ספרי לימוד תשע"ט.

רשימת ציוד לימודי לשנת תשע"ט.

בית ספר בן גוריון מתחדש...

מרחבי כיתות

בן גוריון - בית ספר ירוק

דף זה נמצא בבנייה

דבר המנהלת

דבר המנהלת לתחילת שנת הלימודים תשע"ט.

ארכיון

פרויקט מפלצתי 2018.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA