יום ו', ח’ בכסלו תשע”ט
שנת לימודים מהנה ומוצלחת לכולם.
פורסם: 17:17 (28/08/17) חלי שנהב