יום ב', יד’ בסיון תשע”ח

במהלך השבוע מועצת התלמידים הובילה לקראת פעילות "שוק קח תן" שהתקיימה ביום שישי.התלמידים הקימו דוכנים והחליפו את מרכולתם זה עם זה.תלמידי ביה"ס ציינו את "ליל הסדר" בכיתות, בקריאת ההגדה ובשירה...חג אביב שמח ופורח לכולנו...

 
....
....
....
....
...