יום ו', ח’ בכסלו תשע”ט

במסגרת פעילות כיתות 2021, תלמידי כיתות ג מתמקדים בלמידה מתוך משחק ובלמידה רב תחומית.ביום שישי-יום ללא ילקוטים, התלמידים לומדים באמצעות משחקים בכשורי שפה, מתמטיקה ומפתח הל"ב.לאחרונה שילבנו משחקים מקוונים ומשחקי רשת לימודיים.למידה רב תחומית באמצעות "סיפורי סבתא". תהליך אשר במהלכו נלמדעל ארצות המוצא של הסבתות ובסיומו נפיק ספר "סיפורי סבתא" של התלמידים.

 
....
....
....
....
....
.
 
הודעות ועדכונים
מרחבי כיתות
גלישה בטוחה ברשת
מרחבי מקצועות
פינת היועצת
ארכיון