יום ג', י’ באלול תשע”ח
כיתות א - הזמנה לאסיפת הורים ומפגש עם תלמידים.

קרא עוד...
רשימת ספרי לימוד תשע"ט.

קרא עוד...
רשימת ציוד לימודי לשנת תשע"ט.

קרא עוד...
בית ספר בן גוריון מתחדש...

קרא עוד...
פרויקט מפלצתי 2018.

קרא עוד...